Mentoraat

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABAP-MN
Vaknaam Mentoraat
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Mentoraat
Leerdoelen Na het volgen van de mentorbijeenkomsten in de propedeuse...
1. Na het volgen van de mentorbijeenkomsten in de propedeuse kan de student voor hem/ haar passende effectieve studeermethodes onderscheiden en toepassen;
2. Na het volgen van de mentorbijeenkomsten in de propedeuse is de student in staat kritisch te reflecteren op zijn/ haar eigen studeermethode, studievoortgang en academische werkhouding
Omschrijving Het mentoraat ondersteunt studenten in het doorlopen van het studieprogramma van de propedeuse. Deelname aan een mentorgroep en de begeleiding van een mentor dragen bij aan het zo snel mogelijk effectief studeren en het zich thuis voelen bij de studie. Studenten volgen per jaar acht mentorbijeenkomsten in een groep van maximaal 15 studenten onder begeleiding van een vaste mentor. Studenten krijgen in de mentorbijeenkomsten inzicht in een effectieve studeermethode en reflecteren met de mentor zowel groepsgewijs als individueel op hun eigen studeergedrag en academische werkhouding.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
(Het mentoraat bestaat uit acht bijeenkomsten gedurende het eerste studiejaar. Er zijn twee mentorbijeenkomsten per blok.)
Toetsvorm practicum
(Het hebben voldaan aan de aanwezigheidsplicht van het mentoraat is een van de voorwaarden om het vak Onderzoeksvaardigheden(PABAP042) met een voldoende af te kunnen sluiten.)
Vaksoort bachelor
Coördinator B. Blom, MSc.
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Cursushandleiding met opdrachten te verkrijgen via de tutor tijdens de bijeenkomsten en/of via Student Portal te downloaden
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Alle studenten krijgen bij aanvang van het studiejaar een eigen mentor/ tutor, die zij – ook buiten de mentorbijeenkomsten – kunnen raadplegen als eerste aanspreekpunt met vragen over de studie en aanverwante zaken. De tutor begeleidt ook de wekelijkse bijeenkomsten van de ALC's.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 hele jaar verplicht