Interventies bij Personen met Beperkingen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABA5385
Vaknaam Interventies bij Personen met Beperkingen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Interventies bij Personen met Beperkingen
Leerdoelen 1. Na afloop van het vak kan de student aangeven waar orthopedagogische interventies zich op richten bij personen met beperkingen.
2. Na afloop van het vak kan de student de basiselementen van bestudeerde interventies beschrijven.
3. Na afloop van het vak kan de student de belangrijkste resultaten en conclusies beschrijven van interventiestudies en uitleggen wat dit betekent voor de orthopedagogische beroepspraktijk.
4. Na afloop van het vak kan de student beoordelen welke interventies geschikt zijn voor personen met beperkingen op basis van de hulpvragen, kenmerken van de persoon en diens context.
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, zelfstudie
Toetsvorm opdracht, schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL, schriftelijk tentamen (meerkeuze) DIGITAAL
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. A. ten Brug
Docent(en) prof. dr. H.J.M. Janssen, PhD. ,dr. C.E. Oenema-Mostert ,dr. A. ten Brug ,prof. dr. A.A.J. van der Putten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt voor aanvang van het vak bekend gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester I b keuzegroep