Interventies bij Gedrags- en Opvoedingsproblemen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA5383
Vaknaam Interventies bij Gedrags- en Opvoedingsproblemen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Interventies bij Gedrags- en Opvoedingsproblemen
Leerdoelen 1. Na afloop van de cursus heeft de student inzicht in de doelgroepen en orthopedagogische interventies in de verschillende werkvelden van Jeugdzorg, namelijk ambulante zorg, pleegzorg en residentiële zorg.
2. Na afloop van de cursus begrijpt de student de richtlijnen voor de jeugdzorg en jeugdbescherming, en welke empirische en theoretisch gefundeerde modellen ten grondslag liggen aan interventies in de werkvelden van de jeugdhulp.
3. Na afloop van de cursus kan de student benoemen welke informatie nodig is om tot goede besluitvorming te komen rondom uithuisplaatsing.
4. Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de analyse van besluitvorming op het gebied van kinderbescherming aan de hand van uitgebreide theoretische modellen
5. Na afloop van de cursus heeft de student kennis van het huidige onderzoek in verband met de besluitvorming bij vermoeden van kindermisbruik en –verwaarlozing.
6. Na afloop van de cursus begrijpt de student de besluitvormingspraktijk in verschillende culturen en in verschillende beleidssectoren
7. Na afloop van de cursus heeft de student de volgende vaardigheden m.b.t. het onderwerp besluitvorming:
1. Kan nationaal en internationaal onderzoek en theoretische perspectieven op belangrijke gebieden van de besluitvorming op het gebied van kinderbescherming kritisch evalueren.
2. Integreert kennis uit theorieën en internationaal onderzoek over besluitvorming en toepassing ervan in de eigen nationale praktijk
3. Kan belangrijke gegevens m.b.t. jeugdhulpsysteem en de huidige trends beschrijven.
8. Na afloop van de cursus heeft de student zich de volgende professionele vaardigheden eigen gemaakt m.b.t. besluitvorming:
1. Begrijpt de diversiteit van kwetsbare kinderen en gezinnen, hun behoeften en hun ervaringen in verschillende (sociaal-culturele) contexten.
2. Is zich bewust van waarden en ethiek in de praktijk en het onderzoek op het gebied van kinderbescherming.
3. Identificeert haar/zijn eigen trainingsbehoeften met een open, kritische en reflectieve houding over haar/zijn professionele prestaties om een leven lang te kunnen blijven leren.
Omschrijving In dit vak staan de doelgroepen en orthopedagogische interventies in de verschillende werkvelden van jeugdzorg centraal evenals besluitvormingsprocessen. De meeste recente onderzoeken en inzichten op dit gebied worden besproken. Tevens is het vak gericht op het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden omtrent kritisch evalueren van richtlijnen en besluitvormingsprocessen en bewustwording van waarden en ethiek in de praktijk en het onderzoek op het gebied jeugdhulp en van kinderbescherming in het bijzonder.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(Hoorcolleges en zelfstudie)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Knot-Dickscheit
Docent(en) dr. J. Knot-Dickscheit ,dr. M. Lopez Lopez ,dr. A.E. Zijlstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Diverse artikelen en hoofdstukken: zie Nestor
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Theorie en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat. Knot-Dickscheit, J. & Knorth, E.J. (Red.) (2019). 9789047711681 €  49,95
Uithuisgeplaatste Jeugdigen. Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs. Amsterdam: SWP. Harder, A.T., Knorth, E.J. & Kuiper, C. (2020) ISBN 9789088509322 €  37,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester I a keuzegroep