D&I: Leer- en Onderwijsproblemen

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA5382
Vaknaam D&I: Leer- en Onderwijsproblemen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Diagnostics and Intervention: Learning and Educational problems
Leerdoelen 1. Na afloop van de cursus heeft de kennis van de plaats van orthopedagogische diagnostiek en interventie in de onderwijscontext.
2. Na afloop van de cursus heeft de student kennis van theorieën en modellen die leer- en onderwijsproblemen in context beschrijven en verklaren.
3. Na afloop van de cursus heeft de student kennis van in de praktijk gebruikte diagnostische instrumenten die kunnen worden ingezet bij leer- en onderwijsproblemen.
4. Na afloop van de cursus kan de student deze kennis toepassen bij het interpreteren van gegevens uit deze instrumenten.
5. Na afloop van de cursus heeft de student kennis van wetenschappelijk onderbouwde interventies op het gebied van leer- en onderwijsproblemen.
Omschrijving In het onderwijs heeft de orthopedagoog een belangrijke rol bij het diagnosticeren van leer- en onderwijsproblemen en het begeleiden van interventies. In dit vak leren we welke theoretische modellen er zijn op het vlak van een breed scala aan leerproblemen (lezen, spelling, rekenen) en problemen op sociaal vlak (relaties tussen leerkracht en leerlingen, leerlingen onderling, de rol van ouders). Vanuit deze theoretische modellen leren we hoe diagnostiek en interventies in het onderwijs ingezet kunnen worden. De nadruk ligt op het opdoen van kennis, maar door middel van een aantal opdrachten wordt er ook geoefend met het afnemen van tests en het interpreteren van testgegevens.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. W.E. Kupers
Docent(en) dr. B.J.A. de Groot ,dr. W.E. Kupers , B.G. Poolman ,dr. A.H. van Hoogmoed
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen via Nestor
Handboek Diagnostiek in de Leerlingbegeleiding: Kind en Context. 2016, 6e druk Verschueren, K., & Koomen, H. (Red.) 9789044134438 €  39,95
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester I a keuzegroep