Bachelorstage

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABA5375
Vaknaam Bachelorstage
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bachelorstage
Leerdoelen 1. Na afloop van de Bachelorstage kan de student een pedagogisch werkveld beschrijven en toelichten (de organisatiestructuur, het beleid, de doelgroep, de werkzaamheden van de (ortho)pedagoog/onderwijswetenschapper en de plaats binnen de sociale kaart).
2. Na afloop van de Bachelorstage kan de student op één of enkele werkgebieden in een praktijkorganisatie zelfstandig en verantwoordelijk functioneren; problemen herkennen, zelf naar oplossingen zoeken, initiatief nemen, samenwerken, werkrelaties aangaan, etc.
3. Na afloop van de Bachelorstage kan de student reflectieve vaardigheden toepassen op het gebied van eigen mogelijkheden en beperkingen in professionele situaties
4. Na afloop van de Bachelorstage kan de student nieuwe, relevante kennis en vaardigheden verwerven en toepassen.
5. Na afloop van de Bachelorstage kan de student vaardigheden die tijdens de stage verband houden met de opleiding pedagogische en onderwijswetenschappen (academische kennis en vaardigheden) herkennen en relateren.
Omschrijving De bachelorstage is een kennismaking met aspecten van de (ortho)pedagogische of onderwijswetenschappelijke praktijk. Opgedane kennis tijdens de opleiding leer je in de praktijk toe te passen. Door het opdoen van deze ervaring kun je je beter oriënteren en voorbereiden op de masterstage en richting geven aan je verdere (studie)loopbaan. Ook biedt de stage je mogelijkheden om relevante contacten op te doen die je voor de toekomst goed kunt gebruiken.

Tijdens de stage zul je jezelf beter leren kennen. Daarom volg je naast de stage ook werkgroepen waar je je kwaliteiten en valkuilen binnen het professioneel handelen verkent. Ook leer je daar reflectievaardigheden aan: welke vragen kun je jezelf en anderen stellen om reflectie te bevorderen? En tenslotte leer je wat jouw normen en waarden zijn en wat deze betekenen voor de manier waarop je naar je werk als (ortho)pedagoog/onderwijswetenschapper kijkt.

Tenslotte behoort het bijhouden van het portfolio tot de stagewerkzaamheden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, stage, werkcollege
(Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is 100% verplicht.)
Toetsvorm deelname, opdrachten, stageverslag
(Het bijhouden van een portfolio behoort tot de stagewerkzaamheden)
Vaksoort bachelor
Coördinator H.J. Zwartenkot-Norder, MSc.
Docent(en) dr. A.M.N. Huyghen , L. Korenberg, MSc. , H.J. Zwartenkot-Norder, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader op te geven actuele titel(s)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Vanaf september worden verschillende bachelorstages aangeboden op nestor, waar voor aangemeld kan worden na het volgen van het startcollege (begin september).
De bachelorstage omvat 5ec waarvan 110 uur besteed moet worden op de stageplek.
Stages kunnen het gehele jaar doorlopen worden, de stageperiodes zijn stageplek-afhankelijk.
Voor studenten die in semester 1 stagelopen staan werkgroepen gepland in blok 1b, voor studenten die semester 2 stagelopen staan werkgroepen gepland in blok 2a.
Voor bepaalde stages kan specifieke voorkennis gewenst zijn, indien van toepassing wordt dit aangegeven.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen) 3 hele jaar verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 hele jaar verplicht