bachelorstage

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PABA5375
Vaknaam bachelorstage
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Hoewel het vak geroosterd is in sem. 2a, zal het inleidend college en het college over de sociale kaart in sept. plaatsvinden. Vanaf sept. worden verschillende bachelorstages aangeboden op nestor.)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam bachelorstage
Leerdoelen De algemene leerdoelen van de Bachelorstage zijn:
1. Kennismaken met een pedagogisch werkveld: opdoen van kennis over de organisatie, het beleid, de sociale kaart, etc.
2. Kennismaken met zelfstandig en verantwoordelijk functioneren in een organisatie (professionaliteit/ attitude): problemen herkennen, zelf naar oplossingen zoeken, initiatief nemen, start vaardigheden als samenwerken, werkrelaties, etc.
3. Ontwikkelingen van reflectieve vaardigheden:
A. Zicht krijgen op eigen mogelijkheden en beperkingen in professionele situaties
B. Zicht krijgen op eigen en beroepsmatige waarden en normen.
4. Verwerven van relevante kennis en vaardigheden in het werkveld: opdoen nieuwe kennis en vaardigheden op de stageplaats.
5. Integreren van academische kennis en vaardigheden met de praktijk: herkennen welke vaardigheden tijdens de stage verband houden met de opleiding pedagogische wetenschappen.
Omschrijving De bachelorstage is een kennismaking met aspecten van de (ortho)pedagogische of onderwijskundige praktijk. Opgedane kennis tijdens de opleiding leer je in de praktijk toe te passen. Door het opdoen van deze ervaring kun je je beter oriënteren en voorbereiden op de masterstage en richting geven aan je verdere (studie)loopbaan. Ook biedt de stage je mogelijkheden om relevante contacten op te doen die je voor de toekomst goed kunt gebruiken.

Tijdens de stage zul je jezelf beter leren kennen. Daarom volg je naast de stage ook werkgroepen waar je je kwaliteiten en valkuilen binnen het professioneel handelen verkent. Ook leer je daar reflectievaardigheden aan: welke vragen kun je jezelf en anderen stellen om reflectie te bevorderen? En tenslotte leer je wat jouw normen en waarden zijn en wat deze betekenen voor de manier waarop je naar je werk als (ortho)pedagoog/onderwijskundige kijkt.

Tenslotte behoort het bijhouden van het portfolio tot de stagewerkzaamheden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, stage, werkcollege
(Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is 100% verplicht.)
Toetsvorm deelname, opdrachten, stageverslag
(Het bijhouden van een portfolio behoort tot de stagewerkzaamheden)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C.B. Lunenborg
Docent(en) dr. A.A. de Boer , diverse docenten , L. Korenberg, MSc. ,drs. D.F.M. Leidelmeijer ,dr. C.B. Lunenborg ,dr. E.S. Ritzema ,dr. P.R. Schreuder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader op te geven actuele titel(s)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Vanaf september worden verschillende bachelorstages aangeboden op nestor, waar voor aangemeld kan worden na het volgen van het inleidend college.
De bachelorstage omvat 5ec waarvan 110 uur besteed moet worden op de stageplek. Stages kunnen het hele jaar doorlopen worden.
Voor bepaalde stages kan specifieke voorkennis gewenst zijn, indien van toepassing wordt dit aangegeven.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester II a verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde) 3 semester II a verplicht