Leer- en onderwijsproblemen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA5253
Vaknaam Leer- en onderwijsproblemen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Leer- en onderwijsproblemen
Leerdoelen 1. Na afloop van dit vak heeft de student kennis van
procedures en protocollen ten aanzien van zorg voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het Nederlandse onderwijs.
2. Na afloop van dit vak heeft de student kennis van
de normale en afwijkende ontwikkeling van specifieke vaardigheden op de basisschool (lezen, spellen, rekenen)
3. Na afloop van dit vak heeft de student kennis van
leerlingenzorg bij meer specifieke leer- en onderwijsproblemen verband houdend met het sociaal-emotioneel welbevinden en de taal- en rekenvaardigheid.
4. Na afloop van dit vak heeft de student kennis van
recente theoretische inzichten met betrekking tot (de ontwikkeling van) sociaal-emotionele en cognitieve aspecten van het leerproces en veelvoorkomende problemen die zich hierbij manifesteren.
Omschrijving Deze cursus heeft als thema "leerling en het schoolse leerproces", waarbij de gang van zaken in het Nederlandse primaire onderwijssysteem in verband wordt gebracht met de normale én de afwijkende ontwikkeling van sociaal-emotionele en cognitieve leeraspecten van met name taal- en rekenvaardigheid. Daarbij wordt een introductie gegeven op belangrijke protocollen die in het onderwijs en in de gezondheidszorg worden gehanteerd voor de diagnostiek en aanpak van veelvoorkomende leer- en onderwijsproblemen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, responsiecollege, zelfstudie
(Hoorcollege: 28 uur, zelfstudie: 112 uur)
Toetsvorm tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. B.J.A. de Groot
Docent(en) dr. A.A. de Boer ,dr. B.J.A. de Groot , N. Frans, PhD. , E. Kamphorst ,dr. W.E. Kupers ,dr. A.H. van Hoogmoed
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
n.n.t.b
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester II a verplicht