Systeemtheorie en gezinstherapie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABA5246
Vaknaam Systeemtheorie en gezinstherapie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Systeemtheorie en gezinstherapie
Leerdoelen 1. Na afloop van de cursus kent de student de historische achtergronden, de pioniers, en de werk- en zienswijze van verschillende stromingen binnen de systeemtheorie.
2. Na afloop van de cursus kan de student ze vanuit systeemtheoretisch perspectief kijken naar gedrags- en opvoedingsproblemen.
3. Na afloop van de cursus is de student in staat systeemtheoretische begrippen als ‘redundantie’ en ‘coalitie’ toe te passen op gezinnen.
Omschrijving Systeemtheorie gaat over relaties tussen personen en hun wereld. Systeemtherapie zoekt niet naar oorzaken en oplossingen in het individu, maar kijkt naar de brede context: gezin, schoolomgeving, buurt, cultuur, maatschappij. Het eerste deel van deze cursus gaat over de belangrijkste systeemtheorieën, de grondleggers ervan, theoretische concepten en hedendaagse systeemgerichte methodieken. In het tweede deel staat de werkwijze binnen systeemtherapie en gezinstherapie centraal: de fases in de systeemgerichte aanpak worden behandeld, evenals een groot aantal interventies en casussen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
(hoorcollege)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
(schriftelijk tentamen (meerkeuze))
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. L. Batstra
Docent(en) prof. dr. L. Batstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Basisboek Systeemgericht Werken, derde druk Marius Nabuurs 9789006077971 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester II b verplicht
Open Colleges GMW (contractonderwijs)  (Ba Pedagogische Wetenschappen) 1 semester II b keuze