Stromingen in de orthopedagogiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA5245
Vaknaam Stromingen in de orthopedagogiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Stromingen in theorie en praktijk van de orthopedagogiek
Leerdoelen 1. Na de cursus wordt er van studenten verwacht dat ze de historische achtergronden, de pioniers, en de werk- en zienswijze van twee stromingen binnen de Orthopedagogiek (die verder in de opleiding nog weinig aan bod komen) kennen: de systeemtheorie en de psychoanalyse
2. Na de cursus wordt er van studenten verwacht dat ze vanuit beide verschillende perspectieven naar gedrags- en opvoedingsproblemen kunnen kijken
3. Na de cursus zijn studenten in staat systeemtheoretische begrippen als ‘redundantie’ en ‘coalitie’ toe te passen op gezinnen
Omschrijving De belangrijkste wetenschappelijk-theoretische stromingen binnen de Orthopedagogiek zijn: de biologische, de gedragstheoretische, de systeemtheoretische en de psychodynamische invalshoek. Het biologische perspectief en de (cognitief) gedragstheoretische invalshoek komen elders in het curriculum uitgebreid aan de orde.
In het vak 'Stromingen in theorie en praktijk van de orthopedagogiek' worden de systeemtheorie en de psychoanalyse behandeld. In een zevental hoorcolleges en in de literatuur worden de historische achtergronden, de pioniers, en de werk- en zienswijzen binnen deze stromingen besproken. Door opdrachten en discussie tijdens de colleges oefenen studenten met het kijken naar gedrags- en opvoedingsproblemen vanuit de twee verschillende invalshoeken.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, werkcollege
(hoorcollege: 14 uur zelfstudie: 126 uur)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
(afhankelijk van de actualiteit is de tentaminering meerkeuze dan wel schriftelijk digitaal (opdracht of essayvragen))
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. L. Batstra
Docent(en) prof. dr. L. Batstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De literatuur wordt nog bekend gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester II b verplicht