Personen met beperkingen: Diagnostiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABA5235
Vaknaam Personen met beperkingen: Diagnostiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Personen met beperkingen: Diagnostiek
Leerdoelen 1. Na afloop van dit vak kan de student het ICF en AAIDD model uitleggen en toepassen op specifieke casussen van mensen met een beperking

2. Na afloop van dit vak heeft de student inzicht in de kenmerken van de subgroepen jonge kinderen met beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met zintuiglijke beperkingen en mensen met motorische beperkingen en hun context

3. Na afloop van dit vak heeft de student kennis van diagnostiek die wordt toegepast bij de subgroepen van mensen met een beperking
Omschrijving De relevante begrippen, modellen en theorieën worden in dit vak toegelicht in relatie tot de beschrijving van het probleem van het opvoeden en ondersteunen van een persoon met een beperking. Het doel van dit vak is zicht krijgen op de factoren die de problemen in de opvoedingssituatie van personen met beperkingen sturen in specifieke situaties. Deze specifieke situaties zijn o.a. de opvoeding en ondersteuning van personen met verstandelijke beperkingen, personen met motorische beperkingen, jonge kinderen met beperkingen en personen met zintuiglijke beperkingen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Luijkx
Docent(en) dr. S. Houwen ,dr. J. Luijkx , K.E. Tosolini, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen + klapper: zie opgave via Nestor
Children with disabilities, meest recente versie(gratis digitaal beschikbaar via bibliotheek) Batshaw, M.L.
Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen:
Handvatten voor een kwaliteitsvol leven
Tweede druk!!
Bea Maes , Carla Vlaskamp (2020) 9789033496035
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Wijzigingen in literatuur en toetsvorm voorbehouden.

De voorgeschreven boeken worden gedurende meerdere jaren voor meerdere vakken gebruikt.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester II a verplicht