Workshop: IRT modellen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA3016
Vaknaam Workshop: IRT modellen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 2.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Workshop: IRT modellen
Leerdoelen 1. Na afloop van de cursus is de student in staat essentiële kenmerken van item respons theorie (IRT) modellen te benoemen en aan te geven waarin de modellen
onderling van elkaar verschillen
2. Na afloop van de cursus is de student in staat te beoordelen of IRT modellen voor een gegeven situatie geschikt zijn, en zo ja toe te lichten welk IRT model de voorkeur heeft
3. Na afloop van de cursus is de student in staat IRT modellen te schatten in het software pakket R, de uitkomsten te interpreteren en hierop te reflecteren
Omschrijving Gedrags- en maatschappij wetenschappers onderzoeken vaak constructen die niet direct waarneembaar zijn. Voorbeelden van deze latente constructen zijn optel-, deel- en breukenvaardigheid op de basisschool, taalontwikkeling van kinderen in de kleuterleeftijd, de politieke attitude van respondenten en de houding van mensen ten opzichte van etnische minderheden. Deze constructen worden vaak gemeten met toetsen of vragenlijsten.
In deze workshop worden meetmodellen behandeld die gebruikt kunnen worden om belangrijke eigenschappen van toetsen en vragenlijsten als betrouwbaarheid, validiteit en dimensionaliteit te analyseren. In de hoorcolleges zal de theorie achter de modellen worden toegelicht en in de computerpractica zal hiermee geoefend worden op data met behulp van verschillende computerprogramma’s. Deze workshop is bij uitstek geschikt voor studenten die tijdens een werkstuk of thesis met vragenlijsten te maken krijgen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
(Wekelijkse hoorcolleges en computerpractica)
Toetsvorm opdrachten
(Wekelijkse opdrachten)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.C.S. Paap
Docent(en) dr. M.C.S. Paap ,dr. M.J. Warrens
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Hoofdstuk 7 uit Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen (4 ed.) Drenth, P. J. D., & Sijtsma, K. (2006). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
hoorcollegeslides
Item Resonse Theory
ZIE OPMERKINGEN!
DeMars, C. (2010).New York: Oxford University Press. 978-0195377033
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit boek is te vinden als e-book in de UB-collectie. Je kunt het vinden via SmartCat.
Je kunt de volgende link gebruiken: https://rug.on.worldcat.org/oclc/610219616

LET OP: de genoemde literatuur is aanvullend, niet verplicht!
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester II a keuze
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen) 3 semester II a keuze