Workshop: Interventie-onderzoek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABA3013
Vaknaam Workshop: Interventie-onderzoek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 2.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Workshop: Interventie-onderzoek
Leerdoelen 1. Na afloop van het vak kan de student verschillende researchparadigma’s en researchdesigns onderscheiden en typeren hoe deze toegepast kunnen worden
2. Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student de waarde van en mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek uitleggen, gerelateerd aan een specifiek onderzoek
3. Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student voorbeelden van interventie- en praktijkgericht onderzoek in (inter)nationale contexten beoordelen op relevantie (maatschappelijk en wetenschappelijk) en op interne samenhang
4. Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student passende componenten voor een praktijkgericht onderzoeksvoorstel ontwikkelen en toelichten, met inbegrip van de ethische verantwoording
Omschrijving In deze workshop wordt ingegaan op de onderzoeksparadigma's en onderzoeksdesigns die binnen interventie-onderzoek aan de orde zijn, zoals ontwerponderzoek, evaluatie- of implementatieonderzoek en action research. De opgedane methodologische kennis en vaardigheden worden in combinatie met eigen inhoudelijke interesse uitgewerkt in een opdracht, die componenten omvat van een onderzoeksvoorstel en eventueel als opmaat kan dienen voor het bachelor werkstuk. Hiervoor wordt een format aangeboden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm opdracht
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator dr. C.J. van der Linden
Docent(en) I. Smid, MSc. ,dr. C.J. van der Linden
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt nader bekend gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Let op: het is sterk aan te bevelen om alleen deel te nemen aan dit vak als het bachelor werkstuk qua onderzoeksthematiek en -aanpak aansluit op interventie-onderzoek.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester II a keuze
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen) 3 semester II a keuze
Open Colleges GMW (contractonderwijs)  (Ba Pedagogische Wetenschappen) 1 semester II a keuze