Workshop: Historisch pedagogisch onderzoek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA3012
Vaknaam Workshop: Historisch pedagogisch onderzoek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 2.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Workshop: Historisch pedagogisch onderzoek
Leerdoelen 1. Na afloop van het vak kan de student zelfstandig een historisch bronnenonderzoek in documenten uitvoeren en daarover helder en adequaat rapporteren.
2. Na afloop van het vak kan de student een debat in een pedagogisch tijdschrift uit het verleden over een zelf gekozen onderwerp analyseren.
3. Na afloop van het vak kan de student daarbij relevante historische literatuur zoeken, vinden en gebruiken ten behoeve van een zinvolle contextualisering van het debat.
4. Na afloop van het vak heeft de student inzicht in de aard van en de geldende regels ten aanzien van de interpretatie en het gebruik van historische bronnen en kan hij/zij op basis daarvan kritisch reflecteren op het eigen onderzoek(sverslag).
Omschrijving In deze workshop leert de student historisch pedagogisch onderzoek te doen en daarover helder en adequaat verslag uit te brengen. Zij/hij kiest zelf een thema dat werd besproken in een invloedrijk pedagogisch tijdschrift uit het midden van de 20e eeuw, dat de bron vormt voor een klein onderzoek. Ten behoeve van een zinvolle contextualisering van het debat zoekt en vindt zij/hij zelf relevante inleidende historische literatuur bij het gekozen thema en schrijft een individueel onderzoeksverslag. De verworven vaardigheden kunnen in ieder historisch onderzoek in documenten (ook heel recente) worden toegepast.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm werkstuk (individueel)
Vaksoort bachelor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester II a keuze
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen) 3 semester II a keuze