Gezinspedagogiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA2208
Vaknaam Gezinspedagogiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Gezinspedagogiek
Leerdoelen 1. Kennis van actuele theorieën over ouderschap en opvoeding.
2. Kennis van relevante tradities van onderzoek naar ouderschap en opvoeding.
Omschrijving We verkennen actuele theorieën, praktijken en studies over ouderschap en opvoeding.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(hoorcollege, werkcollege: ongeveer 14 uur, zelfstudie: 112 uur)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. S. Parlevliet
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digitale reader met artikelen.
Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek. TWEEDE, GEHEEL HERZIENE DRUK van der Horst, F., Lucassen, N., Kok, R., Sentse, M., Jooren, L., & Luijk, M. ca. €  40,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen) 2 semester II a verplicht