Statistische modellen 2

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA2058
Vaknaam Statistische modellen 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Statistische modellen 2
Leerdoelen 1. Na afloop van dit vak heeft de student conceptuele kennis van en inzicht in de volgende statistische modellen: lineaire regressieanalyse, variantieanalyse, repeated measure ANOVA, logistische regressieanalyse, en mediatieanalyse.
2. Na afloop van dit vak weet de student welk statistisch model (genoemd bij 1) gebruikt kan worden om een bepaalde onderzoeksvraag te beantwoorden.
3. Na afloop van dit vak is de student in staat om verschillende parameters van de statistische modellen (genoemd bij 1) te benoemen, te toetsen en te interpreteren.
4. Na afloop van dit vak is de student in staat om de assumpties die ten grondslag liggen aan de statistische modellen (genoemd bij 1) te benoemen en te onderzoeken.
5. Na afloop van dit vak is de student in staat de statistische modellen (genoemd bij 1) toe te passen op echte data (met behulp van SPSS) en hierover te rapporteren.
Omschrijving In de colleges worden gangbare statistische modellen & technieken behandeld, die voor het lezen van sociaal wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en voor het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek van belang zijn. Daarnaast zijn er verplichte computerpractica waarin de behandelde methoden worden toegepast. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het statistisch computerprogramma SPSS. In de werkcolleges kan extra worden geoefend.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege, werkcollege
(hoorcolleges: 14 uur; werkcolleges: 14 uur, computerpractica: 14 uur)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
(Schriftelijk tentamen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. R. Hoekstra
Docent(en) dr. R. Hoekstra ,dr. W.J. Post
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Statistical methods for the social sciences hoofdstukken 9 t/m 15 (al in bezit).
Agresti (5th edition) 9781292220314 ca. €  75,00
Syllabus met opdrachten (beschikbaar via Nestor)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen) 2 semester II a verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester II a verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba4 Pedagogische wetenschappen AOLB ) 4 semester II a verplicht