Gesprekspracticum

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA2054
Vaknaam Gesprekspracticum
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Gesprekspracticum
Leerdoelen 1. Na afloop van dit vak heeft de student kennis van theoretische kaders van communicatie en professionele gespreksvoering en kan de student benoemen hoe deze kaders toe te passen zijn in de praktijk.
2. Na afloop van dit vak beschikt de student over basale gesprekstechnieken en kan de student benoemen hoe deze technieken kunnen worden ingezet in allerlei vormen van gesprek.
3. Na afloop van dit van kan de student een probleemverhelderend gesprek voeren (in de praktijk als gedragswetenschapper) en maakt de student hierbij adequaat gebruik van de basale gesprekstechnieken.
Omschrijving Basistraining in gespreksvoering en communicatie voor gedragswetenschappers en andere professionals in het werkveld.
Er wordt zowel geoefend in individuele consultatie, gesprekken met ouders, als in teamsituaties. De nadruk ligt op het ontwikkelen van praktische vaardigheden in de gespreksvoering en het kunnen reflecteren hierop.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum, praktische oefening, zelfstudie
Toetsvorm deelname, opdrachten
(100% presentie en actieve deelname aan practica, participatie aan en kwaliteit deelopdrachten en eindopdracht)
Vaksoort bachelor
Coördinator I. Keijzer, MSc.
Docent(en) I. Keijzer, MSc. , A.A.M. van Es, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen gericht op vaardigheden en theoretische kaders communicatie, wordt nader bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In groepen worden gespreks- en luistervaardigheden getraind m.b.v. rollenspel, video-opnames en gerichte oefenopdrachten. Er worden verschillende groepen samengesteld, waarop zelf ingetekend kan worden. Aanwezigheid is 100% verplicht.
Bij het practicum wordt een zelfstandige en actieve werkhouding verwacht. Na actieve participatie aan het practicum en afronding van de opdrachten, volgt de eindbeoordeling.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen) 2 semester II b verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester II b verplicht