Academic learning communities

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PABA2010
Vaknaam Academic learning communities
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Academic learning communities
Leerdoelen De student is in staat samenhang te zien en te ontwikkelen tussen de leerlijnen van het curriculum (vakinhoud, methodologie, academische vaardigheden, klinische vaardigheden). De student kan de waarde van – door middel van wetenschappelijk onderzoek verkregen – kennis en inzichten beoordelen. De student participeert actief en betrokken in een academische gemeenschap en kan daardoor academische (onderzoeks)vaardigheden onderscheiden en toepassen. De student kan vakoverstijgende kennis en inzichten toepassen op vraagstukken uit (ortho)pedagogische en onderwijskundige werkvelden en beroepspraktijken.
Omschrijving In de Academic Learning Communities (ALC’s) in Ba-2 werken de studenten in een jaargroep aan een vakoverstijgende, thematische opdracht gekoppeld aan de studieonderdelen van die periode. De indeling in jaargroepen vindt plaats aan de hand van de keuze van de student voor één van de aangeboden thema’s. Door de focus op een bepaald thema wordt nadrukkelijker dan in het eerste jaar de koppeling gemaakt met een actueel (ortho)pedagogisch of onderwijskundig vraagstuk.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm opdracht, practicum
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. P.R. Schreuder
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde) 2 semester I verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester I verplicht