Academic learning communities

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PABA2010
Vaknaam Academic learning communities
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Academic learning communities
Leerdoelen De student is in staat samenhang te zien en te ontwikkelen tussen de leerlijnen van het curriculum (vakinhoud, methodologie, academische vaardigheden, klinische vaardigheden). De student kan de waarde van – door middel van wetenschappelijk onderzoek verkregen – kennis en inzichten beoordelen. De student participeert actief en betrokken in een academische gemeenschap en kan daardoor academische (onderzoeks)vaardigheden onderscheiden en toepassen.
Omschrijving In de Academic Learning Communities (ALC’s) in Ba-2 werken de studenten in een jaargroep aan een vakoverstijgende opdracht, waarin de reflectie op wetenschappelijke resultaten centraal staat.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm opdracht, practicum
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. P.R. Schreuder
Docent(en) B. Blom, MSc. , N.M.J. van Krieken, MSc.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voor de ALC's in Ba-2 worden geen aparte EC's toegekend. De ALC's moeten met een voldoende zijn afgerond om de EC's voor het vak 'Onderzoekspracticum' (PABA2057)te kunnen verkrijgen. Zie ook aldaar.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde) 2 semester I verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester I verplicht