Bewegingsonderwijs jonge kinderen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-H205
Vaknaam Bewegingsonderwijs jonge kinderen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 2
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bewegingsonderwijs jonge kinderen
Leerdoelen De student heeft kennis van de methodiek van de leerlijnen bewegingsonderwijs, ontwikkelingsfasen van de motoriek, motorische leerprocessen en zorgverbreding in de les bewegingsonderwijs.

De student kan:
- lessen bewegingsonderwijs aan kleuters verzorgen;
- gedifferentieerde arrangementen ontwerpen;
- werken met concrete motorische lesdoelen en reguleringsdoelen;
- hulpverleningstechnieken toepassen;
- reflecteren op het eigen ontwikkelingsproces.
Omschrijving Korte beschrijving vakinhoud
- De opbouw van de 12 leerlijnen bewegingsonderwijs;
- Kenmerken van een klassikale les, een vrije organisatieles en een hoekenles;
- Organiseren van en differentiëren en reguleren in een les bewegingsonderwijs;
- Hulpverleningstechnieken bij de leerlijn 'over de kop gaan';
- motorische leerprocessen;
- De ontwikkelingsfasen van kinderen volgens het neuromotorisch ontwikkelingsmodel van Mesker;
- Werken met leerlingvolgsystemen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
(Praktijkopdrachten: de student verzorgt verschillende lessen bewegingsonderwijs aan kleuters.)
Toetsvorm practicum
Vaksoort bachelor
Coördinator P.B. Busstra
Docent(en) P.B. Busstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Basisdocument Bewegingsonderwijs
NIET VERPLICHT ZIE OPMERKING
SLO/KVLO. Zie: www.janluitingfonds.nl 9789072335517 €  52,50
Bewegingsonderwijs in het speellokaal
NIET VERPLICHT ZIE OPMERKING
Werkgroep bewegingsonderwijs ’T Web. Zie www.hetweb.nl nieuwe versie! 9789073218000 €  45,00
Bewegingsonderwijs met kleuters
NIET VERPLICHT ZIE OPMERKING
T. de groot ea. Noordhoff Uitgevers 9789001841829 €  59,95
Perspectieven op bewegen
NIET VERPLICHT ZIE OPMERKING
M. van Berkel. Zie www.hetweb.nl 9789081009119 €  24,80
Entreevoorwaarden
Opmerkingen SCHAF DE LITERATUUR PAS AAN NA OVERLEG MET DE DOCENT. In verband met de beperkte bevoegdheid (zie hieronder) zal de docent in het eerste college toelichten voor welke studenten het aanschaffen van deze literatuur interessant is. Deze kun je vervolgens nog wel bestellen.

De pabo opleiding geeft na afstuderen een bevoegdheid voor het geven van lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 1 en 2. Voor de bevoegdheid voor groep 3-8 moet een speciaal nascholingsprogramma worden gevolgd.
Let op! De stage lessen/opdrachten voor deze module bewegingsonderwijs mogen dus ook alleen in groep 1 en 2 uitgevoerd worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 2 semester I verplicht