Stage & SLB

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-H201
Vaknaam Stage & SLB
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 12
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Stage & SLB
Leerdoelen De student kent:
- de AOLB-competenties en
- instrumenten voor ontwikkeling zoals intervisie, plan van aanpak, persoonlijke leerdoelen, portfolio, reflectie, kenmerken van een onderzoekende houding.

De student kan:
- gedrag tonen op de stageschool behorend bij de AOLB-competenties op tweedejaars niveau (zie competentielijst jaar 2, Handleiding SSLB),
- richting geven aan de eigen competentieontwikkeling door gebruik van bovengenoemde instrumenten en
- waar nodig knelpunten bespreken in de studievoortgang met zijn of haar begeleider.
Omschrijving Stage en stage- en studieloopbaanbegeleiding (SSLB) spelen in de opleiding een essentiële rol. In de stage ontwikkelt de student relevante beroepsvaardigheden. In SSLB-bijeenkomsten en gesprekken ondersteunt de SSLB-er de studenten bij het vinden van samenhang in de verschillende onderdelen van de studie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm intervisie, stage
(Begeleiding, individueel en in een groep (10 studenten))
Toetsvorm deelname, dossier, practicum
(Praktijkbeoordeling, portfolio en aanwezigheid)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. B.H. Bloem
Docent(en) P.B. Busstra ,dr. J.G. Postma , L. Visser-Holt, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Enkele artikelen of korte teksten m.b.t. de te verstrekken opdrachten.
Handleiding SSLB jaar 2 2020-2021
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Er wordt aan alle AOLB- competenties gewerkt.

De studiepunten voor dit onderdeel worden toegekend aan verschillende deelcodes. Zie de studiegids op Nestor voor de deelcodes en een toelichting.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 2 hele jaar verplicht