Leren lesgeven & reflecteren 2

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-H107
Vaknaam Leren lesgeven & reflecteren 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 2
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Leren lesgeven & reflecteren 2
Leerdoelen Na afloop van dit vak kan de student
- specifieke kenmerken en behoeften van kinderen in de bovenbouw van de basisschool beschrijven;
- diverse didactische instructiemodellen en werkvormen gericht op de bovenbouw beschrijven;
- “student-centered” lesactiviteiten voorbereiden (ontwerpen), uitvoeren en er zowel “in action” als “on action” op reflecteren;
- zijn praktijk kritisch beschouwen en verrijken met theorie (en v.v.), met name wat betreft de opbrengstgerichtheid van zijn didactisch handelen.
Omschrijving Deze onderwijseenheid sluit aan op Leren lesgeven & Reflecteren 1. Waar LL&R 1 gericht is op “teacher-centered models of interactive teaching”, gaat het bij LL&R 2 om “student-centered models”, waarbij onder student de leerling van de basisschool wordt verstaan.

Leren lesgeven en reflecteren behandelt de basis van het complexe pedagogisch-didactisch handelen in de klas. Het betreft didactische principes op het gebied van lesvoorbereiding, - organisatie en instructie, evaluatie en feedback, gekoppeld aan het pedagogisch handelen.

Daarnaast komen specifieke kenmerken van het oudere basisschoolkind aan de orde.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, werkcollege
(Zes bijeenkomsten van twee uur)
Toetsvorm deelname, opdrachten, verslag
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. L.P. Kwant
Docent(en) dr. L.P. Kwant
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Het didactisch werkvormenboek. Assen: Van Gorcum Hoogeveen, P. en Winkels, J., (2018) 9789023252764 €  39,95
Learning to teach. (9th, International edition). McGraw-Hill Higher Education. Ook mag 9e editie (2011) ISBN 9780078024320 Arends, A. (2014) 9780071314503
nader te bepalen boek
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Competentie(s) waaraan wordt gewerkt: 1,3,6,7
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba1 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 1 semester II a verplicht