Stage & SLB

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-H101
Vaknaam Stage & SLB
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 14
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Stage & SLB
Leerdoelen De student kent:
- de AOLB-competenties,
- instrumenten voor ontwikkeling zoals intervisie, plan van aanpak, persoonlijke leerdoelen, portfolio, reflectie, kenmerken van een onderzoekende houding en
- verschillende methodes om effectief te studeren.

De student kan:
- gedrag tonen op de stageschool behorend bij de AOLB-competenties op eerstejaars niveau (zie competentielijst jaar 1, Handleiding SSLB),
- richting geven aan de eigen competentieontwikkeling door gebruik van bovengenoemde instrumenten,
- waar nodig knelpunten bespreken in de studievoortgang met zijn of haar begeleider,
- effectieve studeermethodes toepassen en
- reflecteren op het eigen studeergedrag, de studievoortgang en een academische werkhouding.
Omschrijving Stage en stage- en studieloopbaanbegeleiding (SSLB) spelen in de opleiding een essentiële rol. De SSLB in jaar 1 bestaat uit twee typen bijeenkomsten: stagebegeleiding (9 bijeenkomsten, begeleid door een SSLB-er van de Hanze of NHLStenden); studieloopbegeleiding (5 bijeenkomsten, begeleid door een mentor van de RUG).

In de stage ontwikkelt de student relevante beroepsvaardigheden. In de stagebegeleidingsbijeenkomsten en gesprekken ondersteunt de SSLB-er de studenten bij het vinden van samenhang in de verschillende onderdelen van de studie.

In het deel studieloopbaanbegeleiding van de SSLB worden studenten tijdens de bijeenkomsten door een mentor ondersteund in het doorlopen van het studieprogramma van de propedeuse. Er wordt geoefend met studievaardigheden als plannen, timemanagement en het in korte tijd bestuderen van grote hoeveelheden studiestof.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm intervisie, stage
(Begeleiding, individueel of per groep (10 studenten). Voor elke bijeenkomst zullen studenten korte opdrachten voorbereiden.)
Toetsvorm deelname, dossier, practicum
(Beoordeling: Praktijkbeoordeling (stage), portfolio, aanwezigheid)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. G.H.W. Holvast
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handleiding SSLB jaar 1 2020-2021
Nader te bepalen artikelen of korte teksten over diverse onderwerpen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Competentie(s) waaraan wordt gewerkt: Alle AOLB- competenties

De studiepunten voor dit onderdeel worden toegekend aan verschillende deelcodes. Zie de studiegids op Nestor voor de deelcodes en een toelichting.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba1 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 1 hele jaar verplicht