Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 3

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA-A309
Vaknaam Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 3
Leerdoelen De student heeft kennis van:
• (Neuro)psychologische en onderwijskundige theorieën op het gebied van rekenen en taal
• Hersenfuncties die een rol spelen bij leren
De student kan:
• Een paper schrijven waarin wetenschappelijke literatuur wordt gekoppeld aan een onderwijskundig praktijkprobleem (een casus)
• Kritisch reflecteren op (neuro)psychologische en onderwijskundige theorieën op het gebied van rekenen en taal
Omschrijving Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 3 (OOP3) bouwt voort op de kennis die is opgedaan in OOP1 en OOP2. In OOP1 en OOP2. In OOP3 wordt op meer gevorderd niveau aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder voor schoolvakken, zoals lezen en rekenen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen, de individuele verschillen daarin en de gevolgen daarvan voor leren. Er wordt met name ingegaan op wat deze kennis betekent voor het onderwijs op school en hoe dit gevolgen heeft voor het verbeteren van het onderwijs en de instructie in de klas.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie, schriftelijk tentamen (essay)
(Het vak wordt afgesloten met een essay tentamen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. D.D.N.M. Kostons
Docent(en) dr. D.D.N.M. Kostons ,dr. A.W. Spijkerboer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur bestaat geheel uit wetenschappelijke artikelen.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Er wordt gewerkt aan de competenties 1, 2, 3, 6 en 7
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba4 Pedagogische wetenschappen AOLB ) 4 semester II b verplicht