Diagnostiek en Interventie in het Onderwijs

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-A214
Vaknaam Diagnostiek en Interventie in het Onderwijs
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Orthopedagogische Diagnostiek en Interventie in het Onderwijs
Leerdoelen Na afloop van het vak:
- Heeft de student kennis van passend onderwijs en het Nederlandse onderwijssysteem;
- Kan de student beschrijven hoe handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek wordt toegepast in de context van passend onderwijs;
- Heeft de student kennis van diagnostiek en interventie op het gebied van enkele onderwijsproblemen;
- Heeft de student kennis van diagnostiek en interventie gericht op een aantal type beperkingen bij leerlingen;
- Heeft de student kennis van diagnostiek en interventie gericht op kindermishandeling, trauma en het gevluchte kind;
- Kan de student de opgedane kennis (genoemd in de eerdere doelen) toepassen in het uitwerken van de cyclus van handelingsgerichte diagnostiek op een fictieve casus.
Omschrijving In dit vak krijgen studenten een introductie op orthopedagogische diagnostiek en interventie in de context van passend onderwijs. Als basis wordt de handelingsgerichte diagnostiek/handelingsgericht werken gebruikt, die in het vak wordt toegepast op de drie werkgebieden van de orthopedagogiek: Leer- en Onderwijsproblemen (LOP), Opvoeding van personen met beperkingen (OPB), Jeugdzorg (JZ). Voor elk van de drie gebieden worden een aantal thema’s behandeld tijdens hoorcolleges (bijv. intelligentie, verstandelijke beperking, kindermishandeling) waarbij de koppeling naar diagnostiek en interventie wordt gemaakt. De stappen van handelingsgerichte diagnostiek worden geoefend in werkcolleges. De opgedane kennis werken studenten uit a.d.h.v. een fictieve casus die wordt uitgewerkt a.d.h.v. de cyclus van handelingsgerichte diagnostiek.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm opdracht, schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. A.A. de Boer
Docent(en) dr. A.A. de Boer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
aanvullende literatuur wordt later via Nestor bekend gemaakt
Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context (6e druk, 2016) Verschueren, K. & Koomen, H. 9789044134438 ca. €  40,00
Handboek jeugdhulpverlening deel 1 (tweede editie, 2019) Grietens, H., Vanderfaeillie, J., & Maes, B. 9789463797191 ca. €  45,00
Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs (3e druk, 2015) Pameijer, N. 9789033497933 ca. €  49,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De boeken van Verschueren & Koomen en Pameijer worden ook in het derde jaar van de AOLB gebruikt.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 2 semester II a verplicht