Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-A210
Vaknaam Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I (loopt in periodes 1a en 1b)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2
Leerdoelen De student…
1. Heeft kennis van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
2. Heeft inzicht in factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden in de schoolse context
3. Kan reflecteren op het eigen leerkrachtgedrag met betrekking tot de sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen
4. Kan hedendaagse maatschappelijke factoren relevant voor sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen in de onderwijscontext ontrafelen en op waarde schatten
5. Kan peerfeedback geven en ontvangen peerfeedback verwerken
Omschrijving Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2 bestaat uit een globaal overzicht van de ontwikkeling vanaf de geboorte tot de adolescentie vooral vanuit sociaal-emotioneel oogpunt. Er is specifieke aandacht voor
1) relevante ontwikkelingsstadia van het schoolkind en vroege adolescent, vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling.
2) de mechanismen die deze sociaal-emotionele ontwikkeling beïnvloeden, evenals de invloed van maatschappij, school, ouders en leeftijdgenoten.
3) het beïnvloeden van deze ontwikkeling door het onderwijs door middel van instructie en toetsing.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm opdrachten, tentamen
(De praktijkopdracht is een portfolio met meerdere korte opdrachten)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.I. Deunk
Docent(en) dr. M.I. Deunk ,dr. J.M. Mouw
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Educational Psychology (12th edition) Woolfolk, A. 9780132910996 ca. €  60,00
Enkele aanvullende artikelen; referenties worden op Nestor geplaatst
How Children Develop (4e of 5e editie) Siegler, DeLoache, Eisenberg & Saffran 9781429242318 ca. €  70,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Er wordt gewerkt aan de competenties 1, 2, 3, 6 en 7.

De verplichte studieboeken worden ook gebruikt bij het vak OOP1
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 2 semester I verplicht