Inleiding Onderwijswetenschappen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-A113
Vaknaam Inleiding Onderwijswetenschappen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Onderwijswetenschappen
Leerdoelen Na afloop van de cursus…
- kent de student de functies van onderwijs en begrijpt de student hoe de overheid hier sturing aan kan geven (macro-niveau).
- weet de student wat kenmerkend is voor effectieve scholen en hoe de effectiviteit van scholen in kaart kan worden gebracht (meso-niveau).
- weet de student hoe leerkrachten en hun vaardigheden zich ontwikkelen (meso-niveau).
- kan de student verklaren hoe leertheorieën de inrichting van onderwijs, leerdoelen en toetsing beïnvloeden (micro-niveau).
- kan de student verklaren hoe leerlingkenmerken de inrichting van onderwijs, leerdoelen en toetsing beïnvloeden (micro-niveau).
- kan de student onderscheid maken tussen de onderwijskundige processen/factoren op macro-/meso- en micro-niveau en heeft de student inzicht in de relaties daartussen.
- kan de student onderwijskundige concepten en uitkomsten beschrijven en aan elkaar relateren.
Omschrijving Onderwijswetenschappers zijn op vele verschillende terreinen werkzaam. In dit inleidende vak maken studenten kennis met een breed pallet aan onderwijswetenschappelijke theorieën en werkvelden. Daarnaast leren studenten in de practica vaardigheden voor het schrijven van een referaat en passen ze dit toe bij het schrijven van een wetenschappelijk referaat over een onderwijswetenschappelijk onderwerp.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
(In de practica werken studenten aan korte opdrachten en aan het schrijven van een referaat over een onderwijskundig onderwerp. Ook presenteren zij de resultaten.)
Toetsvorm deelname, schriftelijk tentamen (meerkeuze), verslag
(Deelname aan de practica is verplicht.)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. H. Korpershoek
Docent(en) prof. dr. H. Korpershoek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Enkele nader bekend te maken onderwijskundige artikelen.
Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Van leren naar instructie. Deel 1 en deel 2. Leuven: Acco.
*Voor AOLB-studenten: alleen deel 2!
Valcke, M. 9789463790611 ca. €  87,55
Verwijswijzer. Groningen: Uitgeverij Antharis Dijkstra, A. (2012). 9789081883801 €  13,95
Entreevoorwaarden Het succesvol afronden van het bibliotheekpracticum is voorwaardelijk voor het toekennen van een cijfer voor dit vak.
Opmerkingen *LET OP: Voor de AOLB-studenten geldt dat zij voor het boek 'Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Van leren naar instructie' alleen deel 2 hoeven aan te schaffen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba1 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 1 semester II b verplicht