Bachelorscriptie Zweeds

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LZZ999B10
Vaknaam Bachelorscriptie Zweeds
Voertaal Zweeds
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bachelorscriptie Zweeds
Leerdoelen Zie de Ba-scriptiebrochure Europese Talen en Culturen.
Omschrijving De scriptie is de verslaglegging van een onderzoek dat is uitgevoerd volgens wetenschappelijke normen op basis van een gespecificeerde probleemstelling en een afgebakend onderzoeksdoel. De onderzoeksresultaten worden in een samenhangend betoog gepresenteerd. De scriptie wordt geschreven in de hoofdvaktaal (met uitzondering van Russisch) en heeft een omvang van maximaal 10.000 woorden. Een samenvatting in het Nederlands
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort bachelor
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Not set, depends on the topic, will be discussed individually
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar; d.w.z. propedeuse behaald hebben. 35 ects taalvaardigheid doeltaal en de taalspecifieke modules doeltaal jaar 2 moeten zijn afgerond.
Opmerkingen Dit vak staat niet open als bijvak.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Major) 3 semester II keuzegroep