Taalverdieping Zweeds (C1)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LZZ014B05
Vaknaam Taalverdieping Zweeds (C1)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Zweeds
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalverdieping Zweeds (C1)
Leerdoelen Na afronding van deze module:
- heeft de student kennis en inzicht verworven t.a.v. recente taalkundige, politieke en culturele ontwikkelingen in het Zweedstalige gebied (1.1, 1.2, 1.3),
- heeft de student het vermogen relevante informatie te verzamelen, te selecteren en in het Zweeds te communiceren (2.1, 2.3, 2.5),
- is de student in staat onderzoeksresultaten in het Zweeds te presenteren voor vakgenoten en standpunten of visies in discussies te beargumenteren (4.2, 4.3, 4.4) en
- is de student in staat zelfstandig te werken (5.2, 5.3).
Omschrijving De module beoogt de academische ontwikkeling en taalvaardigheid van studenten door middel van opdrachten en Skypegesprekken te volgen, te verbeteren en vast te stellen. Hiermee vormt deze module een kernonderdeel van de leerlijn op het gebied van taalvaardigheidsontwikkeling én de doeltaal gerelateerde inhoudelijke en academische ontwikkeling.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. A. Schüppert
Docent(en) drs. L.M. Kjellström
Entreevoorwaarden - Afgeronde propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen
- Deelname aan de ETC Minor Abroad in hetzelfde semester
NB: Dit vak staat alleen open voor studenten van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen Structureel vindt de eindtoets “taalverdiepende module” plaats in de vierde collegeweek van semester 2. Indien de student deze toets niet behaalt mag hij/zij niet verder met het “bachelorscriptietraject” en het vóór 1 februari ingediende concept zal niet verder in behandeling worden genomen. Het eerstvolgende instapmoment voor het bachelorscriptietraject is dan 1 september. De begeleiding wordt pas weer opgepakt nadat de student de herkansing van de eindtoetsing “taalverdiepende module” (in augustus) heeft behaald.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Major) 3 semester I keuzegroep