Culturele overdracht geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LZX002M10
Vaknaam Culturele overdracht geschiedenis
Niveau(s) master
Voertaal Zweeds en Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Culturele overdracht geschiedenis. Theorie, methode en instrumenten
Leerdoelen Inzicht in de mechanismen van culturele transfer, inzicht in het schrijven van biografieën/literatuurhistorische teksten en de literatuur sociologie; training in zelfstandig onderzoek m.b.v. een zelf op te zetten casus; het leren verwoorden van reflectie op taal- en cultuurverschillen en gender; aanscherping van zowel mondelinge als schriftelijke presentatievaardigheden
Omschrijving In deze module wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de cultuurbemiddeling. Na een introductie in cultural transfer studies en de bestudering van de meest relevante theorieën en methoden op het gebied van de geschiedschrijving van de cultuurbemiddeling, staan de volgende vragen centraal: hoe dient een geschiedenis van de cultuurbemiddeling samengesteld worden? Zijn de begrippen 'centrum' en 'periferie' van belang? Kan de Europese geschiedenis van de cultuurbemiddeling vergeleken worden met die van andere gebieden in de wereld? Verschillende benaderingswijzen zullen worden behandeld, zo zal tevens de rol van gender worden onderzocht. Verschillende instrumenten zoals (digitale) vertaalbibliografieën, digitale vertaalgeschiedenissen en digitale vertalers lexica worden getest en geëvalueerd. De rol van nieuwe media (literaire tijdschriften en blogs op het internet etc) zal eveneens worden onderzocht.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay, opdrachten, presentatie
Vaksoort master
Coördinator dr. P. Broomans
Docent(en) dr. P. Broomans
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Voor de colleges wordt primaire en secundaire literatuur samengesteld en/of in Nestor en in een werkcollegekast in de UB ter beschikking gesteld
The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers. An Anthology. Uppsala University, 2017 Margaretha Fahlgren and Anna Williams (eds.) 978-91-982819-2-7 ca. €  20,00
Rethinking Cultural Transfer and Transmission. Reflections and New Perspectives, vol 4 in the series Studies on Cultural Transfer and Transmission (CTaT), Groningen, 2012 Petra Broomans and Sandra van Voorst (Eds.), Karina Smits (Assistant Ed.) 9789491431197 €  25,00
Entreevoorwaarden Bachelor Europese Talen en Culturen of Scandinavische Talen en Culturen behaald.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens colleges.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (European Literatures and Interculturality: Zweeds) 1 semester I verplicht