Masterstage Midden-Oostenstudies

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXX111M10
Vaknaam Masterstage Midden-Oostenstudies
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Masterstage Midden-Oostenstudies
Leerdoelen - Werkervaring opdoen en communicatieve vaardigheden testen
- Ontwikkeling van persoonlijke en beroepsmatige competenties
- Methodisch en planmatig werken in opdracht van stagebieder en stagebegeleider
- Planmatige en doelmatige uitvoering van de stage-opdracht
- Stagerapportage geschiedt op regelmatige basis met stagebieder en stagebegeleider
- Een stageverslag is verplicht onderdeel van de Masterstage Midden-Oostenstudies en wordt ter goedkeuring en beoordeling aangeboden om ECTS toekenning te verwerven
Omschrijving Zie bovenstaande
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm presentatie, referaat/spreekbeurt, stageverslag
Vaksoort master
Coördinator dr. K.M. Santing
Docent(en) dr. P.G.T. Nanninga ,dr. K.M. Santing
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot en deelname aan het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding).
Opmerkingen Docent(en):stagebegeleiders i.s.m. Stagebureau.

Uitvoerige algemene informatie over de masterstage is te vinden via:
• de Student Portal - Career(nuttige links, stagevacatures, evenementen) - Master's Placement met vermelding van procedures, stagecoördinator(en) en formulieren voor inschrijving, stageplan, evaluatie, beurzen.
• www.rug.nl/let/mobilityoffice
• www.rug.nl/let/careerstrategy
De balie van het Mobility Office is dagelijks geopend tussen 13.00-16.00 uur en bevindt zich op dezelfde plek als de balie van BSZ.
Informatie over spreekuren is beschikbaar via de Student Portal-Career-Master's Placement.

Nuttige literatuur: Esther Haag: Stagelopen in stappen, Handboek voor stages in het hoger onderwijs. 2010. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 978-90-5931-616-4
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Midden-Oostenstudies 1 semester II keuzegroep