Hedend. ontw. in het Midden-Oosten

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXX032M05
Vaknaam Hedend. ontw. in het Midden-Oosten
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten
Leerdoelen -Studenten verkrijgen specialistische kennis over historische, politieke, sociale, religieuze en economische ontwikkelingen in het Midden-Oosten,
-Zijn op de hoogte van hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten,
-Zijn in staat om onafhankelijk, kritisch academisch onderzoek uit te voeren over hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten
-Kunnen zichzelf positioneren in het bredere academische debat,
-Zijn in staat om een hedendaags onderwerp verwerken in een academische presentatie,
-En kunnen grote hoeveelheden complexe informatie te verwerken
Omschrijving In deze module bestuderen we hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten. We besteden aandacht aan thema's als religie, politiek, economie en samenleving om hedendaagse ontwikkelingen te duiden. De thema's worden besproken aan de hand van casussen als Egypte, Syrië, Iran, Saoedi-Arabië en Israël. De verkregen inzichten worden gebruikt om een kort onderzoekspaper over een onderwerp naar keuze te schrijven voor een breed publiek.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm essay, wekelijkse opdrachten
Vaksoort master jr 1
Coördinator dr. K.M. Santing
Docent(en) dr. K.M. Santing
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Various articles and book chapters / to be announced
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding)
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Midden-Oostenstudies 1 semester I a verplicht