Tutorial Master Midden-Oostenstudies

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXX024M10
Vaknaam Tutorial Master Midden-Oostenstudies
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Tutorial Master Midden-Oostenstudies
Leerdoelen De student
- beschikt over gevorderde kennis van het expertisegebied waarop het tutorial wordt verricht;
- is in staat de stand van kennis op dit expertisegebied kritisch te evalueren;
- is in staat zelfstandig onderzoeksgegevens op het expertisegebied te zoeken, te analyseren en te interpreteren;
- is in staat op adequate wijze schriftelijk en/of mondeling verslag te doen van zijn/haar bevindingen
Omschrijving De tutorial is er op gericht ervaring op te doen in het uitvoeren van onderzoek onder begeleiding van een van de docenten van de afdeling Midden-Oostenstudies. De studenten kunnen kiezen uit vijf opties: 1) het schrijven van een research paper; 2) het schrijven van een policy paper; 3) het schrijven van een review article; 4) het schrijven van een PhD proposal en het uitvoeren van een pilot-study; 5) deelnemen aan een onderzoeksproject van een van de stafleden
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum, veldwerk, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm portfolio, presentatie, verslag
Vaksoort master
Coördinator dr. K.M. Santing
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Midden-Oostenstudies 1 semester II keuzegroep