Geschiedenis vh Moderne Midden-Oosten

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXX020P05
Vaknaam Geschiedenis vh Moderne Midden-Oosten
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Geschiedenis vh Moderne Midden-Oosten
Leerdoelen 1. Na afloop van de module is de student in staat om de belangrijkste gebeurtenissen in de moderne geschiedenis van het Midden-Oosten te onderkennen en omschrijven;
2. Na afloop van de module is de student in staat om de brede ontwikkelingen in de moderne geschiedenis van het Midden-Oosten te kennen en weer te geven;
3. Na afloop van de module is de student in staat om actuele gebeurtenissen in het Midden-Oosten in verband te brengen met gebeurtenissen uit de moderne geschiedenis van de regio;
4. Na afloop van de module is de student in staat om een kleinschalig onderzoek te verrichten naar een onderwerp uit de geschiedenis van het moderne Midden-Oosten en daarvan mondeling verslag te doen.
Omschrijving De cursus biedt een algemeen overzicht van de geschiedenis van het moderne Midden-Oosten vanaf de vroege Negentiende Eeuw. De nadruk ligt hierbij op de grote lijnen van de geschiedenis van dit gebied: de geleidelijke ineenstorting van het Ottomaanse Rijk, het ontstaan van nationale staten, het Israëlisch-Arabisch conflict, de invloed van dekolonisatie en Koude Oorlog en de ontwikkelingen na de Golfoorlog van 1991.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. G.J. Hoetjes, MSc.
Docent(en) dr. G.J. Hoetjes, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A History of the Modern Middle East. Boulder Colorado: Taylor & Francis Inc. 2016, sixth edition Cleveland, William en Bunton, Martin 9780813349800 €  54,95
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges. Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Midden-Oostenstudies 3 semester I a verplicht