Steden in het Midden-Oosten 2

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LXX019P05
Vaknaam Steden in het Midden-Oosten 2
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Steden in het Midden-Oosten 2: Bagdad en Istanboel
Leerdoelen De studenten worden vertrouwd gemaakt met concepten over steden en verstedelijking in het Midden-Oosten sinds de vroegste tijd. Alle nadruk ligt op de steden Bagdad en Istanbul, ontwikkeling en geschiedenis, invloed van politiek en religie, architecturele en culturele aspecten van deze twee steden, literatuur van moderne auteurs uit Bagdad en Istanboel, modernisering en moderne problematiek.
Omschrijving Sinds oude tijden is verstedelijking de belangrijkste factor in de ontwikkeling van politiek en maatschappij, religie en cultuur in het Midden-Oosten. In deze module wordt aan de hand van Bagdad en Istanboel een overzicht geboden van hun geschiedenis met aandacht voor de volgende aspecten: 1. De stad als reflectie van wereld en mensheid; 2. De historische en actuele identiteit van de stad; 3. De stad en de personificatie ervan; 4. De stad in oorlog en vrede, verwoesting en opbouw; 5. De stad en haar sociale gelaagdheid; 6. De stad en de heerser; 7. Stad en land; 8. Stadsmythen en –verhalen; 9. Literatuur en dichtkunst over de stad; 10. Moderne stadsbeelden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(Open boektoets)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. W.J. van Bekkum
Docent(en) E.G.M. Schoorel, MA. ,prof. dr. W.J. van Bekkum
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Istanbul: herinneringen en de stad , Amsterdam 2005 Orhan Pamuk 9789029565370 €  8,95
Nestormateriaal
Baghdad, City of Peace, City of Blood Penguin Books 2015 Justin Marozzi 100141047100 €  25,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester II b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze