Steden in het Midden-Oosten 1

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXX018P05
Vaknaam Steden in het Midden-Oosten 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Steden in het Midden-Oosten 1: Jeruzalem en Caïro
Leerdoelen De studenten worden vertrouwd gemaakt met concepten over steden en verstedelijking in het Midden-Oosten sinds de vroegste tijd. Alle nadruk ligt op de steden Jeruzalem en Cairo, ontwikkeling en geschiedenis, invloed van politiek en religie, architecturele en culturele aspecten van deze twee steden, literatuur van moderne auteurs uit Jeruzalem en Cairo, modernisering en moderne problematiek.
Omschrijving Sinds oude tijden is verstedelijking in het Midden-Oosten de belangrijkste factor in de ontwikkeling van politiek en maatschappij, religie en cultuur. In deze module wordt aan de hand van Jeruzalem en Cairo een overzicht geboden van hun geschiedenis met aandacht voor de volgende aspecten: 1. De stad als microkosmos; 2. De historische en actuele identiteit van de stad; 3. De stad en de personificatie ervan; 4. De stad in oorlog en vrede, verwoesting en opbouw; 5. De stad en haar sociale gelaagdheid; 6. De stad en de heerser; 7. Stad en land; 8. Stadsmythen en –verhalen; 9. Literatuur en dichtkunst over de stad; 10. Moderne stadsbeelden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(Toetsvorm open boektoets)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. W.J. van Bekkum
Docent(en) H. Hamad, MA. ,prof. dr. W.J. van Bekkum
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
CAIRO, English Edition, Harvard 2000 André Raymond 9780674003163 €  17,00
JERUZALEM: De Biografie, Nieuw Amsterdam 2011, Engelse editie Phoenix 2012 Simon Sebag Montefiore 978 90 468 0780 4 €  39,95
Nestormateriaal
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze