Literatuur / Identiteit Midden-Oosten

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LXX014B10
Vaknaam Literatuur / Identiteit Midden-Oosten
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Literatuur en Identiteit in het Midden-Oosten
Leerdoelen The course focuses on literature as a locus of creating and expressing identity. The students will acquire analytical expertise in the methodology “Text World Theory” with regard to identity in Middle Eastern literature.
The student will be able to set up and conduct research independently in accordance with the expected level of a 3rd year of the BA.
Omschrijving The course focuses on literature as a locus of creating and expressing identity. We will learn the “Text World Theory” and how it help analyse literature when looking for identity forming elements it it. We will concentrate on “world switches” as creating identity in literary texts as well as in other forms of discourse.

The second part of the course will be dedicated to other means of creating and expressing identity, such as religious literature, foundation stories, music or architecture.
Man
Uren per week 4
Onderwijsvorm congres, excursie, hoorcollege, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm portfolio, presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. R. Nikolsky
Docent(en) dr. R. Nikolsky
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar; d.w.z. propedeuse behaald hebben.
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II adv
Ba Midden-Oostenstudies 3 semester II verplicht