Taalvaardigheid Hebreeuws 2

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXH010P05
Vaknaam Taalvaardigheid Hebreeuws 2
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalvaardigheid Hebreeuws 2
Leerdoelen The course aims for students that have an A1 level of modern Israeli Hebrew to reach the level of A1/A2.

The course will strengthen the basis for reading, listening, speaking and writing skills of the modern Israeli Hebrew.
Omschrijving Building on the knowledge acquired in the module Hebrew Proficiency 1, this course expands the knowledge of the linguistic structure of the modern Israeli Hebrew. The basic skill which will continue being developed are reading, writing, listening and speaking of MIH.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm digitale toetsing, mondeling tentamen
(2 uur digitaal geschreven tentamen en een apart mondeling tentamen)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. R. Nikolsky
Docent(en) dr. R. Nikolsky
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Ivrit min Ha-Hatchala Mahadura Mechudeshet, part 1.

https://www.magnespress.co.il/en/book/Hebrew_from_Scratch_Part_1-2879
Chayyat, Shlomit et al. 978-965-350-112-7 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden Knowledge of the Hebrew alphabet and basic sentence structure.
Opmerkingen 80% aanwezigheid in de werkcolleges verplicht
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b keuze
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester I b keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze