Taalvaardigheid Hebreeuws 1

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXH009P05
Vaknaam Taalvaardigheid Hebreeuws 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalvaardigheid Hebreeuws 1
Leerdoelen The course aims for students to reach level A1 of modern Israeli Hebrew.
Omschrijving The course will introduce the basis for reading, listening, speaking and writing skills of the modern Israeli Hebrew: the Hebrew alphabet and basic sentence structure.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm digitale toetsing, mondeling tentamen
(2 uur digitaal geschreven tentamen en een apart mondeling tentamen)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. R. Nikolsky
Docent(en) dr. R. Nikolsky
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Ivrit min Ha-Hatchala Mahadura Mechudeshet, part 1.

https://www.magnespress.co.il/en/book/Hebrew_from_Scratch_Part_1-2879
Chayyat, Shlomit, et al. 978-965-350-112-7 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden none
Opmerkingen 80% aanwezigheid in de werkcolleges verplicht
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a keuze
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester I a keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze