Taalvaardigheid Arabisch 5

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXA020B05
Vaknaam Taalvaardigheid Arabisch 5
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalvaardigheid Arabisch 5
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:

1.in eenvoudige, authentieke teksten in het MSA de hoofdpunten te identificeren en specifieke details te reproduceren (ACTFL niveau Intermediate High).
2.korte teksten van verhalende of beschrijvende aard schrijven in het MSA over onderwerpen die in college zijn behandeld of uit hun persoonlijke leven (ACTFL niveau Intermediate High).
3.In het MSA en het Egyptische dialect een eenvoudig gesprek voeren met medestudenten en de docent over onderwerpen uit de collegestof en hun persoonlijke leven (ACTFL niveau Intermediate High).
4.In het Egyptische dialect specifieke communicatieve “overlevingstaken” uit te voeren “in real life” zoals de weg vragen, bestellen in een restaurant, communiceren met een taxichaffeur. (ACTFL niveau Intermediate Mid).
5.In korte video- en audiofragmenten over bekende onderwerpen gesproken in MSA en het Egyptische dialect de hoofdpunten en specifieke details te reproduceren. (ACTFL niveau Intermediate Low).
6.Gebruik te maken van het woordenboek, grammaticale naslagwerken en digitale hulpmiddelen als zoek- en vertaalmachines en online corpora ter ondersteuning bij lees- en schrijftaken.
7.Compensatietechnieken zoals lichaamstaal en hulpvragen in te zetten wanneer de taalvaardigheid tekort schiet.
Omschrijving Deze cursus is een voortzetting van Taalvaardigheid Arabisch 1 t/m 4. Woordenschat en grammatica zullen verder worden uitgebreid, om zodoende een gevorderde beheersing van het Modern Standaard te bereiken. De vier vaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren zullen terugkomen. Voor het spreken en luisteren zal voor het eerst ook het Egyptische dialect worden geïntroduceerd.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm digitale toetsing
(digitaal 3 uur)
Vaksoort bachelor
Coördinator J. van den Berg
Docent(en) J. van den Berg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Al-Kitaab fii Taʿallum al-ʿArabiyya with DVD’s. A Textbook for Beginning Arabic, Part One (2004) plus Answer Key LET OP DE JUISTE UITGAVE - 2004, zie ISBN Kirsten Brustad, Abbas al-Tonsi en Mahmoud al-Batal 9781589011045 ca. €  60,00
Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic-English (1993) Hans Wehr 0879500034 ca. €  40,00
Kallimni ‘Arabi: an intermediate course in spoken Egyptian Arabic ,(2007) Louis, Samia en Soliman, Iman A. 9774249771 ca. €  30,00
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Midden-Oostenstudies.
Taalvaardigheid Arabisch 1 t/m 4
Opmerkingen 80% aanwezigheid in de werkcolleges verplicht
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 2 semester I a keuzegroep