Taalvaardigheid Arabisch 1

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXA005P10
Vaknaam Taalvaardigheid Arabisch 1
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Taalvaardigheid Arabisch 1
Leerdoelen 1. Basiskennis (Novice High: ACTFL) van de taalkundige structuur van het Modern Standaard Arabisch (MSA) in woord en geschrift
2. Basisvaardigheden van het MSA in lezen, schrijven, luisteren en spreken
3. Ontwikkelen van een basiswoordenschat in het MSA
Omschrijving 1. Taalkundige toelichting
2. Mondelinge oefeningen, individueel en groepsgewijs
3. Wekelijkse, schriftelijke opdrachten: oefeningen en korte essay’s
4. Voortdurende repetitie ter bewaking van het accumulatieve karakter van de module
Uren per week 6
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
(80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm continue toetsing, mondeling tentamen, schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. K.M. Santing
Docent(en) dr. K.M. Santing , J. van den Berg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Alif Baa with DVDs. Introduction to Arabic Letters and Sounds Third Edition. Washington DC: Georgetown University Press (2010) plus Answer Key LET OP DE JUISTE UITGAVE - 2010, zie ISBN Kristen Brustad, Abbas al-Tonsi en Mahmoud al-Batal 9781589016323 ca. €  50,00
Al-Kitaab fii Taʿallum al-ʿArabiyya with DVD’s. A Textbook for Beginning Arabic, Part One (2004) plus Answer Key LET OP DE JUISTE UITGAVE - 2004, zie ISBN Kirsten Brustad, Abbas al-Tonsi en Mahmoud al-Batal 9781589011045 ca. €  60,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester I keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester I keuze