Ma-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LWX999M20
Vaknaam Ma-scriptie Kunsten, Cultuur en Media
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ma-scriptie Kunsten, Cultuur en Media
Leerdoelen In de scriptie toont de student aan dat hij/zij
- een relevante en heldere onderzoeksvraag kan formuleren;
- de relevante theoretische en methodische kaders kan selecteren om deze onderzoeksvraag te beantwoorden;
- in staat is dit onderzoek zelfstandig en (zelf)kritisch uit te voeren, daarbij kritisch met de theoretische en methodische kaders om te gaan;
- de resultaten van zijn/haar onderzoek kan communiceren in de vorm van een (meestal) geschreven tekst, met een heldere opzet en argumentatie, in goed Nederlands of Engels, op academisch niveau;
- handelt indachtig academische ethiek.
Omschrijving De afstudeerscriptie vormt de afsluiting van de opleiding en is dus een proeve van bekwaamheid. De scriptie komt voort uit de belangstelling van een student voor een specifiek gebied dat binnen Kunsten, Cultuur & Media wordt bestudeerd. In de scriptie bouwt de student voort op tijdens de opleiding verworven kennis; hij/zij onderzoekt met behulp van nieuwe literatuur een probleem dat zich in het betreffende gebied van de kunsten en/of in het wetenschappelijke discours over de kunsten voordoet. Vaak kan men aansluiten bij (deel)thema's van derde- of vierdejaarswerkgroepen of bij de stage. Voor meer informatie zie de brochure Stage & Scriptie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. Q.L. van den Hoogen
Docent(en) diverse docenten ,dr. J. Hanich ,dr. M. Kiss ,dr. J.A.C. Kolsteeg ,prof. dr. E.J. Korthals Altes ,dr. T.E. Lijster ,dr. K.A. McGee ,dr. M.M. Schiller ,dr. J. van Gessel ,drs. L.D.M.E. van Heteren ,prof. dr. B.P. van Heusden
Entreevoorwaarden 20 ECTS aan Master modules behaald hebben.
Opmerkingen Indien er wordt gekozen voor een stage, mag de volgorde stage-scriptie ook worden omgekeerd.
Geen toegang voor bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship) 1 semester II verplicht
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Film and Contemporary Audiovisual Media) 1 semester II verplicht
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Arts, Cognition and Criticism) 1 semester II verplicht
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Music, Theater and Performance Studies) 1 semester II verplicht