Arts in Practice: Music

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LWX100B10
Vaknaam Arts in Practice: Music
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Arts in Practice: Music
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(1 x 3 uur werkcollege)
Toetsvorm opdrachten, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator Dr. K.A. McGee
Docent(en) Dr. C.J. Tonelli
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar, d.w.z. propedeuse behaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 3 semester II keuzegroep