Theatre: Advanced Seminar

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LWX095B05
Vaknaam Theatre: Advanced Seminar
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Theatre:Advanced Seminar
Leerdoelen Upon successful completion of the course unit, students are able to:
1. show a clear knowledge of the literature on arts festivals as well as an understanding of the historical development of theatre festivals.
2. demonstrate a good understanding of the ways in which theatre festivals relate to their economic, aesthetic, and cultural contexts.
3. analyse the role of theatre festivals in developing a sense of identity and community, from regional and national to global.
4. analyse case studies of performances and festivals as artistic and cultural events, drawing on of the literature studied in the course.
Omschrijving In the contemporary globalised world, integrated performing arts festivals play a key role within the creative industries, shaping artistic trends and fostering a cosmopolitan vision of culture via international dialogue and exchange. Through specific case studies, the course analyses the relationship of theatre festivals to their local, national, and global contexts, taking into account the interconnections between artistic practices and contemporary economies of cultural production. The course also traces the history of the major European theatre festivals, focusing on their institutional and cultural role in celebrating national traditions, promoting political ideologies, and strengthening a sense of a shared European culture in line with the project of European integration. The course utilises different theoretical approaches to enable students to analyse the effect of theatrical performances experienced within festivals, but also to understand festivals themselves as cultural performances with a community-building function.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(1 x 2 uur hoorcollege, 1 x 2 uur werkcollege)
Toetsvorm essay, presentatie
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator Dr. P.M.G. Verstraete
Docent(en) Dr. P.M.G. Verstraete
Entreevoorwaarden Toegang met een (voorlopig) positieve BSA. Studenten moeten Theater II hebben gevolgd en begonnen zijn met Theater III. De cursus kan worden gevolgd als onderdeel van een premasterprogramma theater. Dit vak kan ook als keuzeminor gevolgd worden; grote studenten hebben voorrang.
Opmerkingen Er geldt een 80% aanwezigheidsplicht tijdens de vakken. Het bijwonen van een festival voor podiumkunsten.
Studenten betalen hun tickets voor theatervoorstellingen en reizen (€ 70-100 per persoon).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Profession Oriented Specialisation Analysis and Criticism ) 3 semester II a keuzegroep