Cultural Entrepreneurship II

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LWX081B10
Vaknaam Cultural Entrepreneurship II
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 10
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Cultural Entrepreneurship II
Leerdoelen In maak je kennis met recente inzichten rond communicatie over kunst en je kunt de communicatiestrategie van een culturele organisatie analyseren in relatie tot de doelgroep millenials en in relatie tot consumentencultuur theorie.
Omschrijving In deze module maak je kennis met het gebied van communicatie over kunst. Communicatie is essentiëel, niet alleen voor het verkopen van kaarten maar ook voor het begrijpen van ervaringen van bezoekers en het ontwikkelen van een echte dialoog met die bezoekers.

We onderzoeken kritisch hoe communicatie over kunst zich verhoudt tot betekenisvormende processen in de consumentencultuur om ons heen, met name gericht op millenials, en hoe communicatie over kunst al dan niet kan inspelen op het begrip transformation economy.

In werkcolleges analyseer je communicatie van het project in Arts and Practice of schrijf je een advies voor een bestaande organisatie.

Een internationaal mini-symposium maakt deel uit van deze module.

Als gevolg van een wijziging van de inhoud van de vakken Cultural Entrepeneurship 1 en 2 zal dit collegejaar eenmalig het tweede blok van CE 2 samenvallen met het tweede blok van CE 1,dat wordt gegeven door Dr. De Vries.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. J.A.C. Kolsteeg
Docent(en) dr. J.A.C. Kolsteeg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
diverse artikelen, nog aan te kondigen/Diverse articles, to be announced
Entreevoorwaarden De student moet de propedeuse hebben behaald. Aan dit vak kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat Cultural Entrepeneurship I is gevolgd.
Opmerkingen Er geldt een 80% aanwezigheidsplicht tijdens de vakken.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II a adv
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Profession-Oriented Specialisation Art, Policy and Cultural Entrepreneurship) 3 semester II a verplicht