Cultural Entrepreneurship I

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LWX076B10
Vaknaam Cultural Entrepreneurship I
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Cultural Entrepreneurship I
Leerdoelen Je begrijpt hoe drie theoretische benaderingen uit de organisatiewetenschap kunnen worden toegepast op organisaties in de kunst.
Je begrijpt strategische en financiele aspecten van management in de wereld van de kunst.
Je ontwerpt een nieuwe culturele organisatie-vorm.
Je schrijft een team report, en geeft een team-presentatie.
Je kunt informatie op een correcte en logische manier presenteren.
Omschrijving Deze module bestaat uit twee blokken. In het eerste blok maak je kennis met organisatietheoretische begrippen, toegepast in de wereld van kunst en cultuur.
In het tweede blok leer je hoe praktische managementvaardigheden op het gebied van strategie en geld uitwerken.
Je maakt kennis met begrippen als ondernemerschap en organisatie-identiteit.
In seminars zul je werken aan het ontwerpen van een geheel nieuwe culturele organisatie
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.A.C. Kolsteeg
Docent(en) dr. R.W. de Vries ,dr. J.A.C. Kolsteeg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Strategic Management in the Arts L. Varbanova. (2013)(ebook version, downloadable via the University Library)
Understanding Organisations. Sage Staber, U. (2013). €  44,53
Entreevoorwaarden De student moet tenminste 45 ECTS-studiepunten in het eerste jaar van de propedeutische fase hebben behaald.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II intm
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Specialisatie Kunst, beleid en management) 2 semester II verplicht