Film Ib: Filmanalyse

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LWX020P05
Vaknaam Film Ib: Filmanalyse
Niveau(s) propedeuse, facultaire minor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Film Ib: Filmanalyse
Leerdoelen In deze cursus zullen studenten de fundamenten van het analytisch denken alsook de verschillen tussen analytische benaderingen van film leren te begrijpen (interpretatie, introductie, recensie, evaluatie, etc.), geintroduceerd worden in de elementaire technologische voorwaarden voor het maken en vertonen van films (praktische educatie), kennis van analytische modellen vergaren (genres, historische periodes, vertelvormen, etc.), hun filmanalytische vaardigheden uitbreiden (kennis van de terminologie en de correcte toepassing hiervan), hun kritische analyse en evaluatie op een academisch niveau leren te verwoorden.
Omschrijving In deze collegereeks ligt de nadruk op de analyse van film. Kennis en vaardigheden worden verkregen aan de hand van de concrete analyse van een vijftal ‘klassieke / hedendaagse’ films die worden gepresenteerd in viewings met inleiding in Groninger Forum.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(1 x 2 uur hoorcollege, 1 x 2 uur werkcollege, viewings)
Toetsvorm digitale toetsing, essay, multiple choice, schriftelijk tentamen
(3 uur digitaal tentamen)
Vaksoort propedeuse
Coördinator B.C. Jung, PhD.
Docent(en) N. Medina Maranon, MA. , S. Rigoletto, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Film Art. An Introduction (5th or later editions) David Bordwell & Kristin Thompson 0073535109 €  50,00
A list of additional (compulsory and recommended) articles and videographic work titles will be provided on Nestor.
Entreevoorwaarden Deelname aan dit vak wordt afgeraden indien Film 1a niet gevolgd is.
Opmerkingen Dit filmvak gaat gepaard met een serie van tien (5+5) filmvertoningen in de bioscoop, geïntroduceerd door leden van de film staf. Deze vertoningen vinden plaats op woensdagen, tussen 11:00 en 14:00 in Groninger Forum (Hereplein 73). Het is een noodzakelijk deel van het bestuderen van film om een verscheidenheid aan films in hun passende cinematische context te zien. Zodoende is het bijwonen van deze vertoningen een verplicht onderdeel van de cursus. Studenten wordt zodoende aangeraden dit tijdvak te reserveren in hun agenda’s.

80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de werkcolleges.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b keuze
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 1 semester II b keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze