Ma-stage Kunsten, Cultuur en Media

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWX000M10
Vaknaam Ma-stage Kunsten, Cultuur en Media
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ma-stage Kunsten, Cultuur en Media
Leerdoelen Doel van de stage is het bieden van inzicht in de beroepspraktijk van het kunstenveld en het bieden van een oriëntatie op de arbeidsmarkt. De student loopt een stage bij een instelling, organisatie of bedrijf in binnen- of buitenland die aansluit bij zijn/haar specialisatie om zo inzicht te verkrijgen in de toepassing van kennis in de praktijk.
Omschrijving De stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een buitenuniversitaire omgeving in het kunstenveld en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De stage wordt gelopen bij een instelling, organisatie of bedrijf in binnen- of buitenland. De student wordt geacht, op basis van specialisatie, interesse en vaardigheden, in overleg met de stagecoordinatör KCM, te zoeken en te solliciteren naar een stageplaats.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
(De student krijgt een stagebegeleider toegewezen door de stagecoördinator, afhankelijk van zijn specialisatie en kunstdiscipline en de beschikbaarheid van docenten)
Toetsvorm stageverslag
(en een eindgesprek)
Vaksoort master
Coördinator drs. L.D.M.E. van Heteren
Docent(en) prof. dr. J. Hanich ,dr. J.A.C. Kolsteeg ,dr. K.A. McGee ,dr. Q.L. van den Hoogen ,prof. dr. A.M.A. van den Oever ,drs. L.D.M.E. van Heteren ,prof. dr. B.P. van Heusden ,dr. M.L. Wilders
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Useful literature: Esther Haag: Internship Guide, Work Placements Step by Step. 2013. The Hague: Eleven International Publishing. ISBN 978-94-90947-88-0 (E-book: 978-94-6094-675-2) €  29,81
Nuttige literatuur: Stagelopen in stappen, Handboek voor stages in het hoger onderwijs. 2010. Den Haag: Boom/Lemma
Ebook prijs 9789460942693
Esther Haag 9789059316164 €  17,99
Entreevoorwaarden Studenten mogen pas aan de stage beginnen als deze 20 van de 30 etc. aan Mastervakken hebben behaald, met uitzondering voor studenten die een stage in het buitenland willen combineren met het verzamelen van onderzoeksgegevens voor een werkgroep. Nadrukkelijk wordt aanbevolen de stage te lopen na afronding van de scriptie.
Opmerkingen Verplicht binnen afstudeerrichting KBM.

Uitvoerige algemene informatie over de masterstage is te vinden via:

de Student Portal - Career(nuttige links, stagevacatures, evenementen) - Master's Placement met vermelding van procedures, stagecoördinator(en) en formulieren voor inschrijving, stageplan, evaluatie, beurzen.
www.rug.nl/let/mobilityoffice
www.rug.nl/let/careerstrategy

De balie van het Mobility Office is dagelijks geopend tussen 13.00-16.00 uur en bevindt zich op dezelfde plek als de balie van BSZ.
Informatie over spreekuren is beschikbaar via de Student Portal-Career-Master's Placement.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Film and Contemporary Audiovisual Media) 1 semester II verplicht
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Arts, Cognition and Criticism) 1 semester II verplicht
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship) 1 semester II verplicht
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Arts, Culture and Media: Music, Theater and Performance Studies) 1 semester II verplicht