Specialisation 1

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LWR017M10
Vaknaam Specialisation 1
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Specialisation 1
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Vaksoort master jr 2
Coördinator prof. dr. L.C. Bieger
Docent(en) various lecturers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Kunst- en Cultuurwetenschappen / Arts and Culture  (ReMa Arts, Media and Literary Studies) 2 semester I verplicht