Afstudeerdossier: Syntaxis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX047B10
Vaknaam Afstudeerdossier: Syntaxis
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Afstudeerdossier: Syntaxis
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Onderwijsvorm nog niet bekend
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort bachelor
Entreevoorwaarden Syntaxis 2
Opmerkingen Dit vak fungeert als keuze onderdeel van het afstudeerdossier taalwetenschap dat sinds 2018-2019 de bachelorthese heeft vervangen. Naast het onderzoekscollege semantiek/pragmatiek kiezen studenten 2 van 4 keuzevakken (onderzoekscolleges) en stellen uit de opdrachten voor deze vakken het dossier samen (één mondelinge presentatie, één poster presentatie, één schriftelijk werkstuk).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II verplicht
Ba Taalwetenschap 3 semester II keuzegroep