Taal en Neuro-imaging

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX044B05
Vaknaam Taal en Neuro-imaging
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taal en Neuro-imaging
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm nog niet bekend
(2 uur werkcollege, 2 uur hoorcollege)
Toetsvorm nog niet bekend
(Digitaal 3 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Co├Ârdinator S. Popov, PhD.
Docent(en) S. Popov, PhD. ,Dr. S.A. Sprenger
Entreevoorwaarden Taalverwerking (LTX026P05)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II b verplicht
Ba Taalwetenschap 2 semester II b verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolingu├»stiek) 4 semester II b verplicht