Klinische Linguïstiek Volwassenen

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTX043B05
Vaknaam Klinische Linguïstiek Volwassenen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Klinische Linguïstiek Volwassenen
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:

- Theorieën op het gebied van de taalverwerking op woord- en zinsniveau weer te geven (eindkwalificatie 1.1) en met elkaar te vergelijken (eindkwalificatie 3.1).

- Relevante diagnostische tests te noemen en hun werkwijze en toepassingsgebied te schetsen (eindkwalificatie 1.3).

- Testuitslagen op basis van modellen te karakteriseren (eindkwalificatie 1.2), de onderliggende stoornis eruit af te leiden (eindkwalificatie 3.2) en in een helder schriftelijk verslag te rapporteren (eindkwalificatie 4.1).

-Een analyse van de spontane taal van afasiepatiënten uit te voeren (eindkwalificatie 1.2) en de bevindingen in een helder schriftelijk verslag te rapporteren (eindkwalificatie 4.1).

- Uit te leggen hoe verschillende verworven taalstoornissen (met name afasie, apraxie en taalstoornissen bij dementie) in kader van theoretisch taalkundige theorieën verklaart kunnen worden (eindkwalificatie 3.2).
Omschrijving In het vak Klinische Linguïstiek Volwassenen ligt de nadruk op diagnostiek. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde: spontane-taalanalyse en het vaststellen van de onderliggende stoornissen in het begrijpen en produceren van gesproken en/of geschreven taal.
De student leert niet alleen welke tests wanneer kunnen worden afgenomen, maar ook hoe de resultaten te interpreteren zijn in termen van neurolinguïstische taalverwerkingstheorieën. Daarnaast wordt ingegaan op het afstemmen van de therapie op de diagnostiek.
Uren per week 4
Onderwijsvorm nog niet bekend
Toetsvorm opdrachten
(Er is sprake van een take-home tentamen aan de hand van een aantal casusbeschrijvingen)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. D.A. de Kok
Docent(en) dr. D.A. de Kok
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
verschillende artikelen (zie studiehandleiding)
Human Cognitive Neuropsychology

OF
Andrew W. Ellis & Andrew W. Young 9781848721944 ca. €  49,01
Human Cognitive Neuropsychology - a textbook with readings Andrew W. Ellis & Andrew W. Young 9780863777158 ca. €  40,85
Entreevoorwaarden Na afronding van Verworven Taalstoornissen 1 met een score van minimaal 5.0 of hoger.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students - semester II a verplicht
Ba Taalwetenschap 2 semester II a verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolinguïstiek) 4 semester II a verplicht