Afstudeerdossier: TOS

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTX042B10
Vaknaam Afstudeerdossier: TOS
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Afstudeerdossier: Onderzoekscollege Stoornissen in de Taalontwikkeling
Leerdoelen Students are able to design, conduct and interpret research on language disorders in children.
In addition, students are able to either produce a written report in the form of an article, or make a poster, or give a presentation.
Omschrijving This research course unit will discuss language disorders in children (including language deficits in children with autism, children with cochlear implants, and children with a developmental language disorder). The focus of the course unit is twofold: students will be familiarized with research on language disorders in children, and students will be taught how to design and conduct research.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator prof. dr. P. Hendriks
Docent(en) prof. dr. P. Hendriks
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
wordt tijdens college bekend gemaakt en zal bestaan uit losse artikelen.
wordt tijdens college bekend gemaakt en zal bestaan uit losse artikelen.
Entreevoorwaarden Taalontwikkelingsstoornissen II (LTX002B05) en Statistiek II (LIX002X05) en Dyslexie II (LTX003B05)
Opmerkingen Dit vak fungeert als verplicht/keuze onderdeel van het afstudeerdossier taalwetenschap dat sinds 2018-2019 de bachelorthese heeft vervangen. Naast het onderzoekscollege pragmatiek kiezen studenten 2 van 4 keuzevakken (onderzoekscolleges) en stellen uit de opdrachten voor deze vakken het dossier samen (één mondelinge presentatie, één posterpresentatie, één schriftelijk werkstuk).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students - semester II verplicht
Ba Taalwetenschap 3 semester II keuzegroep